NTC Seminari

NTC Seminari 2018-08-23T15:31:39+00:00

 

NTC seminari su namenjeni učiteljima, vaspitačima i roditeljima. Na seminaru se obradjuju teme o razvoju sposobnosti za učenje, o značaju rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti, praktične aktivnosti tokom kojih učesnici ovladavaju NTC tehnikama. Seminar izvode autor programa Ranko Rajović i koautor Uroš Petrović sa stručnim timom.


Seminar za učitelje, vaspitače i stručne saradnike:

Seminar traje 2 dana 8x45min, nakon toga imate na raspolaganju 3 meseca online konsultacija, tokom kojih šaljete primere primene programa, mi dajemo sugestije i šaljemo vam nove primere. Seminar izvode autor programa Ranko Rajović i koautor Uroš Petrović sa stručnim timom.

Seminar je akreditovan od strane ministarstva.

Broj seminara u katalogu je:

-Za Osnovne škole  508

-Za Predškolske ustanove 720

Seminar je akreditovan u nekoliko država Evrope: Slovenija, Češka, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, a u pripremi je akreditacija za Italiju, Slovačku i Grčku.

Ukoliko želite da organizujete seminar u vašoj ustanovi, možete nas kontaktirati na mail: seminari@ntcucenje.com

Ukoliko želite pojedinačno da se prijavite za seminar za učitelje, vaspitače i saradnike popunite prijavnu formu, klikom  >>OVDE<<.

Nakon pohađanja seminara u obavezi ste da pošaljete primere rada u praksi na mail:

srbija@ntcucenje.com

Seminar za roditelje:

Seminar za roditelje je adaptirana  verzija seminara za vaspitače, učitelje i stručne saradnike. Seminar se sastoji iz 4 bloka od 45min. Najčešće se održavaju radnim danima posle podne. Jednom mesečno ili jednom u dva meseca organizujemo u Beogradu i Novom Sadu. Ako se skupi grupa od 25-30 roditelja u nekom drugom gradu, možemo i tamo održati seminar.

Ukoliko želite pojedinačno da se prijavite za seminar za roditelje popunite prijavnu formu, klikom >>OVDE<<.

Ako želite da organizujete u vašoj ustanovi seminar i imate grupu roditelja, onda ne moraju svi pojedniačno da se prijave, već možete da nam pišete na mail: seminari@ntcucenje.com

Nakon zavrešene obuke ukoliko želite podršku u primeni programa, možete poručiti radni list koji izlazi jednom mesečno, tu možete naći primere kako se primenjuje program u praksi. Više o tome možete videti na stranici materijal za roditelje.

Seminar NTC i rana muzička stimulacija:

Kataloški broj seminara 182, 16 sati, K2 P1

Prijave na: marijana.milosevic.simic@gmail.com

Opšti ciljevi: Podizanje kompetencija vaspitača i nastavnika za razumevanje značaja rane muzičke stimulacije i podsticanja muzičkog razvoja dece; Osposobljavanje za upotrebu inovatinvih i stimulativnih metoda baziranih na NTC sistemu učenja u muzičkoj nastavi.

Specifični ciljevi: Upoznavanje vaspitača i nastavnika sa istraživanjima o vezi značaja rane muzičke stimulacije dece i razvoja inteligencije; Značaj razvoja fine i krupne motorike kroz igru, pokret i ples; Povezivanje NTC sistema učenja sa neformalnim učenjem kroz muzičke igre; Savladavanje specifičnih načina muzičkog opismenjavanja kroz NTC sistem; Funkcionalno povezivanje nastavnih sadržaja sa primerima iz sveta muzike; Osposobljavanje polaznika za individualizaciju nastavnih sadržaja, primenljivu deci različitih uzrasta i sposobnosti; Brzo i trajno usvajanje apstraktnih pojmova koristeći muziku kao alat; Korišćenje asocijativnog učenja i razvoj funkcionalnog mišljenja uz pomoć muzike.

Teme programa: Rana muzička stimulacija; Razvoj fine motorike uz muziku – od pincetnog hvatanja do grafomotorike; Razvoj krupne motorike uz razvoj ritma; Aktivno slušanje himni i pesama naroda sveta; Muzičko opismenjavanje kroz NTC sistem učenja; Muzičke igre u funkiciji učenja; Pokret, ples, folklor; Rana stimulacija i njen značaj za pravilan razvoj deteta; Neurofiziologija učenja