NTC Radionice Jajinci

Uzrasti

  • Bela grupa – od 4 godine do polaska u predškolsko

  • Žuta grupa – deca koja pohađaju predškolsko

  • Narandžasta grupa – deca koja pohađaju prvi razred

  • Plava grupa – II i III razred

  • Zelena grupa – IV i V razred

Termini

Subotom 16-17.30, mlađa grupa
Subotom 17.45-19.15, školska grupa

Lokacija

Bulevar JNA 33M - 33J, Jajinci

Cena i popusti

Cena za 4 radionice je 2.400,00 dinara. Ciklus obuhvata 16 radionica.

Porodice koje upišu dvoje ili više dece imaju popust. Popust se obračunava za svako prijavljeno dete. Primer: Cena za jedno dete za 4 radionice je 2400,00 dinara. Cena za dvoje dece za 4 radionice je 2040,00 dinara po detetu (ukupno 4080,00 dinara). Cena za troje dece za 4 radionice je 1760,00 dinara po detetu (ukupno 5280,00 dinara). Cena za četvoro dece za 4 radionice je 1320,00 dinara po detetu (ukupno 5280,00 dinara).

Napomena: Cena jednog ciklusa NTC Science radionica iznosi 12.000,00 RSD za jedno dete. Ciklus obuhvata 16 radionica.
Iznos možete platiti u 4 jednake mesečne rate dinamikom koja je predviđena i za NTC redovne radionice.
Iznos jedne rate je 3.000,00RSD. Nema mogućnosti ostvarivanja popusta.

Kontakt i prijava

[email protected]
Prijave putem mejla i telefona.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram