Slovensko / Slovakia / Slovačka

Vítajte na stránke NTC na Slovensku

NTC program sa už niekoľko rokov propaguje a aktívne uplatňuje na Slovensku!

Dlhoročne skúsenosti s programom NTC a uplatnenie vo viacero krajinách ukazujú vyborné výsledky pre deti:

  • Rozvíjanie rozumovej schopnosti dieťaťa.
  • Prevenciu narušenej schopnosti koncentrácie a nedostatku pozornosti, ktoré sa môžu prejaviť v škole (dyslexia).
  • Rozvoj koordinácie pohybu a motoriky.
  • Rozvoj rýchleho rozmýšľania a argumentácie (funkčná vedomosť).
  • Zvýšenie počtu neurónových prepojení a s pomocou špecifi ckých cvičení aj mozgovej kapacity spracúvajúcej informácie.
  • Vzdelávací program je prínosom pre každé dieťa, veľmi užitočný je pri vzdelávaní nadaných detí a pri rozvoji talentov

Program sa uplatňuje v 15 európskych štátoch a rozvíja spoluprácu na úrovni ministerstiev, univerzít, základných a materských škôl ako aj s neštátnymi organizáciami v krajinách Srbsko, Česká republika, Nórsko, Švajčiarsko, Taliansko, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko, Rumunsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Macedónsko.

Pozrite si prednášku Dr. Ranka Rajovića v rámci UNICEF na YouTube:

Viac informácii o programe NTC nájdete na partnerskej stránke firme Pro Solutions:

Na Slovensku sa program NTC implementuje prostrednictov nasledovných aktivít:

1. Workshopy

Workshopy NTC sú určené pre pedagógov materských škôl, špeciálnych pedagógov, rodičov detí predškolského veku, opatrovateľky. Spoločnosť Pro Solutions workshopy NTC learning organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Education Academy.

2. NTC letné tábory

Tábory realizujeme v období prázdnin v čarokrásnom prostredí Španej Doliny. Tábory sú zamerané na rozvoj múdrosti a šikovnosti prostredníctvom hier Metodiky NTC celistvo rozvíjajúcich pohybové a intelektové zručnosti detí. Už dva roky úspešne boli zorganizované letné tábory 2016 a 2015.

3. Predaj hračiek

V prípade záujmu skontaktujte našich partnerov na Slovensku alebo nám piśte na email [email protected].

Partnerské orgnaizácie na Slovensku:

Doterajšie aktivity

Letnie tábory pre deti – orgnizácia FanTao. 2015, 2016.

Workshopy pre vychovávateľky – organizácia ProSolutions:

08.4.2015: Prešov

09.4.2015: Prešov

10.4.2015: Bratislava

Workshopy pre rodičov – organizácia Strom Života:

11.04.2015: Bratislava

Zoznam aktivít v chronologickom poradí

13.-14.11.2014: Dr. Ranko Rajović: Prednáška a workshop na konferencii „Vzdelávanie v pohybe“ na tému „Hry, ktoré sú vhodné a tie, ktoré poškodzujú rozvoj dieťaťa, a nie sme si toho vedomí“.

2.9.2014: Interview s Dr. Rankom Rajovićom v dvoch častiach „Rodičia sú prví a tí najdôležitejší učitelia…“ prvá časť a druhá časť.

10.-12.3.2014: Workshop Metodiky NTC v Banskej Bystrici a v Bratislave.

10.-11.12.2013: Autor metodiky NTC Dr. Ranko Rajović na Slovensku: Workshop v Banskej Bystrici a v Bratislave.

21.11.2013: Prednáška Dr. Ranka Rajovića v rámci UNICEF na YouTube preložená do slovenčiny.

28.9.2013: Zverejnenie prvej knihy Dr. Ranka Rajovića v slovenčine