Slovensko / Slovakia / Slovačka

Slovensko / Slovakia / Slovačka 2016-11-06T22:38:41+00:00

Vítajte na stránke NTC na Slovensku

NTC program sa už niekoľko rokov propaguje a aktívne uplatňuje na Slovensku!

Dlhoročne skúsenosti s programom NTC a uplatnenie vo viacero krajinách ukazujú vyborné výsledky pre deti:

 • Rozvíjanie rozumovej schopnosti dieťaťa.
 • Prevenciu narušenej schopnosti koncentrácie a nedostatku pozornosti, ktoré sa môžu prejaviť v škole (dyslexia).
 • Rozvoj koordinácie pohybu a motoriky.
 • Rozvoj rýchleho rozmýšľania a argumentácie (funkčná vedomosť).
 • Zvýšenie počtu neurónových prepojení a s pomocou špecifi ckých cvičení aj mozgovej kapacity spracúvajúcej informácie.
 • Vzdelávací program je prínosom pre každé dieťa, veľmi užitočný je pri vzdelávaní nadaných detí a pri rozvoji talentov

Program sa uplatňuje v 15 európskych štátoch a rozvíja spoluprácu na úrovni ministerstiev, univerzít, základných a materských škôl ako aj s neštátnymi organizáciami v krajinách Srbsko, Česká republika, Nórsko, Švajčiarsko, Taliansko, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko, Rumunsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina a Macedónsko.

.

Pozrite si prednášku Dr. Ranka Rajovića v rámci UNICEF na YouTube preloženú do slovenčiny.

.

Viac informácii o programe NTC nájdete na partnerskej stránke firme Pro Solutions (kliknite tu).

Na Slovensku sa program NTC implementuje prostrednictov nasledovných aktivít:

 1. Workshopy: Workshopy NTC sú určené pre pedagógov materských škôl, špeciálnych pedagógov, rodičov detí predškolského veku, opatrovateľky. Spoločnosť Pro Solutions workshopy NTC learning organizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou Education Academy (kliknite tu).
 2. Predaj hračiek (kliknite tu)
 3. NTC letné tábory: Tábory realizujeme v období prázdnin v čarokrásnom prostredí Španej Doliny. Tábory sú zamerané na rozvoj múdrosti a šikovnosti prostredníctvom hier Metodiky NTC celistvo rozvíjajúcich pohybové a intelektové zručnosti detí (klinkite tu). Už dva roky úspešne boli zorganizované letné tábory 2016 (klinknite tu) a 2015.

V prípade záujmu skontaktujte našich partnerov na Slovensku alebo nám piśte na email slovensko(at)ntcucenje.com.

Partnerské orgnaizácie na Slovensku:

 • Pre predškolské deti, pedagógov a rodičou: ProSolutions (kliknite tu).
 • Pre školske deti: FanTao (kliknite tu).

.

Doterajšie aktivity:

Letnie tábory pre deti – orgnizácia FanTao 2015, 2016 (kliknite tu).

Workshopy pre vychovávateľky – organizácia ProSolutions:

08.4.2015 Prešov

09.4.2015 Prešov

10.4.2015 Bratislava

Workshopy pre rodičov – organizácia Strom Života:

11.04.2015 Bratislava

Zoznam aktivít v chronologickom poradí:

13.-14.11.2014: Dr. Ranko Rajović: Prednáška a workshop na konferencii „Vzdelávanie v pohybe“ na tému „Hry, ktoré sú vhodné a tie, ktoré poškodzujú rozvoj dieťaťa, a nie sme si toho vedomí“.

2.9.2014: Interview s Dr. Rankom Rajovićom v dvoch častiach „Rodičia sú prví a tí najdôležitejší učitelia…“ prvá časť a druhá časť.

10.-12.3.2014 Workshop Metodiky NTC v Banskej Bystrici a v Bratislave.

10.-11.12.2013 Autor metodiky NTC Dr. Ranko Rajović na Slovensku: Workshop v Banskej Bystrici a v Bratislave.

21.11.2013 Prednáška Dr. Ranka Rajovića v rámci UNICEF na YouTube preložená do slovenčiny.

28.9.2013 Zverejnenie prvej knihy Dr. Ranka Rajovića v slovenčine: IQ DIEŤAŤA – ZODPOVEDNOSŤ RODIČOV. NTC Systém učenia: I. časť – Predškolský vek. Jedinečný program na podporu zvyšovania IQ dieťaťa.