Stručni saradnici

Slavica Bobić

Magistar didaktičko-metodičkih nauka u oblasti metodike matematike. Samostalni NTC predavač. Koordinator NTC centra u Sremskoj Mitrovici. Zaposlena kao profesor razredne nastave u OŠ“Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici. U radu sa učenicima u razrednoj nastavi svakodnevno primenjuje NTC sistem učenja. Učestvuje u naučno-istraživačkim projektima koji prate efekte njegove primene na uspeh, funkcionalnost znanja, samopouzdanje, motivaciju i opšti razvoj učenika. Demonstrira neposredan rad sa učenicima i pruža podršku nastavnicima i vaspitačima zainteresovanim za rad po NTC sistemu učenja. Izlaže naučno – stručne radove na stručnim skupovima i međunarodnim konferencijama i objavljuje u stručnim časopisima. Predsednik je Učiteljskog društva regiona Srema i potpredsednik Udruženja vojvođanskih učitelja. Doprinosi unapređenju NTC sistema učenja i njegovoj implementaciji u nastavnoj praksi.

Anica Jezdić

Anica Jezdić – Diplomirani defektolog – surdolog (Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd), poseduje višegodišnje kliničko iskustvo u rehabilitaciji sluha i govora gluve i nagluve dece, zaposlena u KBC Zvezdara, reedukator psihomotorike, (Institut za mentalno zdravlje, Beograd). Licencirani je predavač NTC sistema učenja. Marte Meo® praktičar. Sertifikovani Baby Signs® instruktor. Poseduje sertifikat bazičnog Montesori kursa. Mama dečaka, koja svakodnevno uživa u razmeni energije sa decom, proširuje svoja znanja i obogaćuje ih novim iskustvima i pristupima.

Tijana Kesić Stamenković

Tijana Kesić Stamenković, diplomirana glumica. Osnivač škole glume „Umetnička radionica Kesić” u kojoj već 13 godina radi kao predavač i organizator nastave. Učestvovala u projektu „Da živimo zajedno“, sa predstavom „Mala Princeza“ u kojoj su igrala deca iz škole zajedno sa osobama sa posebnim potrebama. Pet godina radila kao profesor glume na engleskom jeziku, u internacionalnoj školi Chartwell International School. Idejni tvorac i organizator internacionalnog festivala dečije pozorišne igre „Glumijada“, na kome učestvuju radionice glume iz Srbije i inostranstva. Učesnik Young Theater projekta EU, za obuku predavača za teatar improvizacije. Koordinator i predavač NTC dramskih radionica, koje vodi u Beogradu i Novom Sadu.

Marija Miletić

Dr Marija Miletić, specijalista interne medicine, magistar endokrinologije, doktorant, Institut za endokrinologiju, Klinički centar Srbije, praktičar transakcione analize, instruktor joge za decu i mame, mama dve devojčice.

Ljubomir Vasičin

Ljubomir je diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Četiri godine radio kao trener mlađih kategorija pri Košarkaškom savezu Srbije. Dvadeset godina se bavi košarkom kao trener i autor u nekoliko država. Idejni je tvorac i organizator prvog košarkaškog istraživačkog kampa po metodologiji „NTC sistem učenja“. Učestvovao u svojstvu stručnog saradnika pri izradi Metodičkog priručnika „NTC sistem učenja„ u delu kinezioloških aktivnosti. Aktivan je kao saradnik i koordinator u organizovanju i realizaciji NTC letnjih škola i kampova. Licencirani je instruktor NTC sitema učenja za sport.

Tanja Babić

Tanja Babić je diplomirala na National and Kapodistrian University of Athens, na Odseku za osnovno obrazovanje. Učiteljica i koordinator aktivnosti predškolske grupe na srpskom jeziku pri Udruženju Srba Grčke i Prvoj dopunskoj školi od 2006 do 2008. godine.Radila 8 godina u privatnom zabavistu „Jupi„ u Atini gde je pored svakodnevnih aktivnosti pisala i program rada. Korisnik je Atina testa za dijagnozu teškoća pri učenju.

Mina Banousi

Mina je diplomirala na National and Kapodistrian University of Athens, na Odseku za osnovno obrazovanje. Učiteljica je i koordinator aktivnosti predškolske grupe na srpskom jeziku pri Udruženju Srba Grčke i Prvoj dopunskoj školi od 2008 do 2014. godine. Koordinator je i saradnik na projektu Environmental Local Authorities InterBalkan Netowork – ELAIN, koji se bavi unapređenjem i zaštitom životne sredine na nivou lokalne samouprave na Balkanu. Volonter na više projekata zaštite životne sredine u Atini.

Marijana Milošević Simić

Marijana Milošević Simić, diplomirani muzički pedagog, autor više akreditovanih seminara Multimedijalne muzičke radionice, namenjenih stučnom usavršavanju zaposlenih u obrazovanju. Autor Muzičke radionice za bebe Bim Bam u kojoj se sprovodi program rane muzičke stimulacije. Programski direktor El Sisteme Srbije, socijalno-inkluzivnog načina učenja muzike.

Igor Stefanović

Igor je stručni saradnik u NTC sistemu učenja. Učestvuje u organizovanju i sprovođenju NTC letnjih škola. Više o Igoru i njegovom radu možete pogledati na: http://igorstefanovic.com