Konferencija

O DOGAĐAJU

Konferencija „Novi izazovi u edukaciji 7: škola i vrtić budućnosti“ održaće se 21. i 22. septembra 2024. godine u Novom Sadu u organizaciji NTC Edukativnog centra i suorganizatora: Instituta za obrazovne neuronauke, Saveza učitelja Srbije i Udruženja vaspitača Vojvodine.

TEME

Usled sve učestalije upotrebe modernih tehnologija, čovek se na dnevnom nivou susreće sa sve većim brojem informacija koje treba da obradi velikom brzinom. Ovakva dinamika razvoja čovekove svakodnevice nosi sa sobom i nove izazove u obrazovanju i vaspitanju. Da bi se na pravi način odgovorilo na nove izazove u edukaciji neophodan je međudisciplinarni dijalog svih učesnika u obrazovnom procesu – roditelja, nastavnika i vaspitača, kao i stručnjaka iz oblasti koje mogu doprineti poboljšanju kvaliteta edukacije dece, kao što su: kognitivne neuronauke, pedagogija, psihologija, defektologija i ostale srodne naučne discipline.  

Izlaganja naučnih i stručnih radova biće organizovana u tri sekcije: Društvene nauke, Prirodne nauke i Razmišljanje kroz pokret. Pozivamo Vas da predstavite Vaše naučne i stručne radove ili primere edukativnih igara na našoj konferenciji i na taj način doprinesete međudisciplinarnom dijalogu u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

PLENARNI GOVORNICI

Doc. dr Ranko Rajović je šef katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu, Univerziteta u Kopru, Slovenija.

Prof. Dr Mitja Krajnčan je ekspert u oblasti socijalne pedagogije i redovni je profesor na Pedagoškom fakultetu, Univerziteta u Kopru, Slovenija.

 

REGISTRACIJA I PODNOŠENJE APSTRAKATA

Registracija za učešće na konferenciji je moguća isključivo preko interneta, popunjavanjem prijavne forme. Ukoliko želite da predstavite svoj rad na konferenciji, potrebno je da priložite apstrakt u prijavnoj formi.

Apstrakt može biti napisan na engleskom ili srpskom jeziku. Obrazac apstrakta  možete preuzeti ovde. Molimo Vas da se prilikom pisanja apstrakata pridržavate datog obrasca. Ukoliko Vaš apstrakt bude prihvaćen za izlaganje na konferenciji, o čemu ćete bit obavešteni mejlom, rok za slanje finalne verzije rada je 21. 10. 2024. kako bi isti bio objavljen u zvaničnom Zborniku sa konferencije. Detaljna uputstva za pisanje rada biće Vam prosleđena u mejlu, zajedno sa potvrdom o prihvatanju apstrakta.

 

KOTIZACIJA

RANA REGISTRACIJA - 4.000 RSD

STUDENTSKA REGISTRACIJA - 3.000 RS

STANDARDNA REGISTRACIJA - 5.000 RSD

Uputstvo za uplatu kotizacije.

Instrukcije za dinarsku uplatu.

Instrukcije za uplate iz inostranstva.

VAŽNI DATUMI

  1. 7. 2024. – Krajnji rok za ranu registraciju
  2. 8. 2024. – Krajnji rok za slanje apstrakata
  3. 9. 2024. – Potvrda o prihvatanju apstrakta
  4. 9. 2024. - Krajnji rok za registraciju
  5. i 22. 9. 2024. – Konferencija
  6. 10. 2024. – Rok za slanje čitavog rada

 

PROGRAM

Program konferencije će biti objavljen početkom septembra 2024. godine.

KONTAKT

Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na: [email protected].

ORGANIZATORI:

NTC edukativni centar

Institut za obrazovne neuronauke

Savez učitelja Srbije

Udruženje vaspitača Vojvodine

 

 

 

 

 

ABOUT

The 7th Conference – “New Challenges in Education: The School and Kindergarten of the Future”  will be held on 21st and 22nd September, 2024 in Novi Sad. The conference will be jointly organised by the NTC Education Centre, Institute for Educational Neuroscience, Serbian Teachers’ Society, and Kindergarten Teachers’ Society of Vojvodina.

THEMES

Nowadays, we encounter and process a large number of quickly alternating information on a daily basis due to the expansion of modern technologies. This in turn has created new challenges in education. In order to properly respond to these new challenges in education, an interdisciplinary dialogue is need, which will include all the adults involved in the educational process – parents, teachers, scientists and professionals from the potentially education-wise beneficial disciplines, such as: cognitive neuroscience, pedagogy, psychology, special education and related disciplines.

The presentations of scientific and professional papers will be divided into three sections: Social sciences, Natural sciences and Thinking through movement. We invite you to present your scientific and professional papers as well as examples of educational games in our conference and in that way contribute to the interdisciplinary dialogue in the field of education. 

PLENARY SPEAKERS

Ranko Rajović, PhD  is a chair of the Educational Neuroscience Department at the Faculty of educational sciences, Koper, Slovenia.

Mitja Krajnčan, PhD is an expert in the field of social pedagogy and the Professor at the Faculty of educational science, Koper, Slovenia.

 

 

REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION

Registration for conference participation is possible exclusively via the internet, fulfilling the application form. If you want to present your paper in the conference, you need to submit your abstract via the application form. The abstract template can be downloaded here.

The deadline for sending the full paper is 21st October 2024 in order to be published in the official Proceedings from the Conference. The detailed guides for writing the paper will be sent to you via email together with the notification about the abstract acceptance.

EARLY BIRD REGISTRATION - 35

STUDENT REGISTRATION - 25€

STANDARD REGISTRATION - 45€

 

Payment instructions.

 

IMPORTANT DATES

1st July, 2024 – early bird registration deadline

1st August, 2024 –paper submission deadline

1st September, 2024 – Confirmation of abstract acceptance

15th September, 2024 –standard registration deadline

21st and 22nd September, 2024 – Conference

21st October, 2024 – deadline for sending the full paper

 

PROGRAMME

The conference programme will be published in early September, 2024.

 

CONTACT

For further information, please contact us at [email protected] .

ORGANISERS

NTC edukativni centar

Institut za obrazovne neuronauke

Savez učitelja Srbije

Udruženje vaspitača Vojvodine

 

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram