Tim

NTC tim

Marina Ilić

Diplomirani vaspitač u predškolskim ustanovama. Licencirani je NTC predavac i koordinator za radionice predškolskog uzrasta u Beogradu. Autor je seminara „ U svetu jedina, moja domovina“. Kao autor prezentovala je radove iz oblasti unapredjenja predškolskog obrazovanja. Prati i učestvuje u takmičenjima za najigračku. Za izdavačku kuću „ Jamax – Pino toys“ piše srtučne opise igračaka koje su u njihovoj ponudi

Jana Mančić

Diplomirani strukovni vaspitač – specijalista dramske umetnosti za decu. Tokom dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta u vrtićima, kao autor i koautor prezentovala je i objavila radove iz oblasti unapređenja predškolskog obrazovanja. Samostalni je NTC stručni predavač, saradnik je NTC tima zadužen za kontrolu kvaliteta sprovođenja NTC programa u licenciranim ustanovama i NTC centrima i realizator je seminara. Učesnik je Young Theater projekta EU, za rad sa decom kroz teatar improvizacije. Koordinator i predavač je NTC dramskih radionica u Novom Sadu.

Katarina Rajović

Diplomirani inženjer tehnologije, odsek inženjerstvo materijala. Prve radionice je kao NTC predavač održala na kampu 2015. godine koji je ujedno i prvi NTC kamp. Nakon toga nastavlja da drži NTC radionice u Novom Sadu. Autor je tehnike NTC šifre i igre „NTC mind circle“ i učestvuje u kreiranju programa NTC science. Pored rada kao predavač bavi se organizacijom NTC kampova i koordinator je za Srbiju i Crnu Goru.

Vuk Rajović

Master inženjer tehnologije, autor nekoliko međunarodnih naučnih radova. Kao NTC predavač radi od 2016. godine na NTC radionicama u Novom Sadu i Beogradu sa decom od 10 do 14 godina. Koautor je naučno-popularnog romana iz hemije za decu osnovne škole „Branko i Stanko – U svetu atoma“. Bavi se naučno istraživačkim radom na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, sarađujući s Naftnom industrijom Srbije. Koautor je radnog materijala za decu školskog uzrasta NTC radionica i dela programa NTC Science.

Jelena Rackov

Diplomirani pedagog i student master studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom. Autor i predavač je osmišljenih NTC poligona koji se realizuju na sportskim radionicama. Stručni saradnik u NTC timu od 2014. godine. Učestvuje u koordinaciji NTC radionica u Novom Sadu i u organizaciji NTC letnjih kampova u Srbiji.

Nemanja Bojanić

Master inženjer tehnologije i student doktorskih studija na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Stručni saradnik NTC tima od 2016. godine. Koautor naučno-popularnog romana u izdanju NTC sistema učenja: Branko i Stanko u svetu atoma. Pored toga, koautor radnog materijala za NTC radionice, kao i dela programa NTC sistema učenja – NTC Science. Koordinator za primenu NTC sistema učenja u radu sa decom školskog uzrasta.

Jelena Vukić

Majka dva dečaka. Dilpomirani pravnik, advokat po vokaciji, iako se tom profesijom aktivno  ne bavi. Osnivač portala za mlade Mravinjak koji se bavi tinedžerima i njihovim potrebama. Autor brojnih zagonetki, zagonetnih pesmica koje deci pomažu da kroz rime uče o svetu oko sebe (koje čekaju svoju objavu). Samostalni NTC predavač. Koordinator za NTC i NTC glumu za uzrast školske dece u Baru, Crna Gora.

NTC - Naučni tim

Ranko Rajović

Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predsednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012). Na kongresu Mense International, održanom na Novom Zelandu krajem oktobra 2010. imenovan je za predsednika Komiteta svetske Mense za darovitu decu. Ova počast je usledila posle Rankovog višegodišnjeg bavljenja darovitom decom i programima u vezi sa darovitošću najmlađih. U 2015. godini dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu. Radi na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji.

Andrea Debeljuh

Docent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. Dobrila iz Pule. Koordinator NTC Istre i NTC Italije. Predaje pedagoške kolegije i kolegije vezane uz darovitost. Njegov naučni interes je područje novih tehnologija i njihov uticaj na razvoj dece. Član Skupštine Udruge Informo, član je upravnog odbora naučne udruge Pietas Julia, Skupštine Udruge European Projects Association i akademski direktor European Academy for education and social research. Putem institucija italijanske manjine u Hrvatskoj i Sloveniji i udruge Informo učestvovao je u izradi i sprovođenju nekoliko naučnih i stručnih projekata. Napisao je dve naučne knjige i koautor je raznih publikacija iz širega područja andragogije, pedagogije i sociologije.

Iva Rajović

Biolog, magistar kognitivne nauke, deo NTC tima od 2012. godine. Bavi se istraživanjima u oblasti neurobiologije i kognitivne nauke, autor je brojnih stručnih radova. Koautor je nekoliko NTC knjiga izdatih u okviru EU projekata Erasmus plus i IPA-CBC. Koordinator NTC programa u Sloveniji i saradnik NTC tima na Pedagoškom Fakultetu u Kopru.

Jelena Davidović Rakić

Jelena je diplomirala psihologiju na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Magistrirala je iz oblasti ljudskih resursa. Doktorirala je na Katedri za psihologiju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Docent je na Filozofskom fakultetu na Katedri za psihologiju Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Istražuje efekte primene NTC Programa u praksi od 2011. godine i autor je više naučnih i istraživačkih radova.

Stručni i naučni radovi o NTC programu

Naučna monografija Ranko Rajović - Novi izazovi u edukaciji (2020)

Effects of an "NTC" excercise program on the development of motor skills in preschool children

NTC learning system and divergent prodcution

Zbornik radova - Novi izazovi u edukaciji (2016)