Tim

NTC tim

Marina Ilić

Diplomirani vaspitač u predškolskim ustanovama. Licencirani je NTC predavac i koordinator za radionice predškolskog uzrasta u Beogradu. Autor je seminara „ U svetu jedina, moja domovina“. Kao autor prezentovala je radove iz oblasti unapredjenja predškolskog obrazovanja. Prati i učestvuje u takmičenjima za najigračku. Za izdavačku kuću „ Jamax – Pino toys“ piše srtučne opise igračaka koje su u njihovoj ponudi

Jana Mančić

Diplomirani strukovni vaspitač – specijalista dramske umetnosti za decu. Tokom dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta u vrtićima, kao autor i koautor prezentovala je i objavila radove iz oblasti unapređenja predškolskog obrazovanja. Samostalni je NTC stručni predavač, saradnik je NTC tima zadužen za kontrolu kvaliteta sprovođenja NTC programa u licenciranim ustanovama i NTC centrima i realizator je seminara. Učesnik je Young Theater projekta EU, za rad sa decom kroz teatar improvizacije. Koordinator i predavač je NTC dramskih radionica u Novom Sadu.

Katarina Rajović

Diplomirani inženjer tehnologije, odsek inženjerstvo materijala. Prve radionice je kao NTC predavač održala na kampu 2015. godine koji je ujedno i prvi NTC kamp. Nakon toga nastavlja da drži NTC radionice u Novom Sadu. Autor je tehnike NTC šifre i igre „NTC mind circle“ i učestvuje u kreiranju programa NTC science. Pored rada kao predavač bavi se organizacijom NTC kampova i koordinator je za Srbiju i Crnu Goru.

Vuk Rajović

Master inženjer tehnologije, autor nekoliko međunarodnih naučnih radova. Kao NTC predavač radi od 2016. godine na NTC radionicama u Novom Sadu i Beogradu sa decom od 10 do 14 godina. Koautor je naučno-popularnog romana iz hemije za decu osnovne škole „Branko i Stanko – U svetu atoma“. Bavi se naučno istraživačkim radom na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, sarađujući s Naftnom industrijom Srbije. Koautor je radnog materijala za decu školskog uzrasta NTC radionica i dela programa NTC Science.

Jelena Rackov

Diplomirani pedagog i student master studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom. Autor i predavač je osmišljenih NTC poligona koji se realizuju na sportskim radionicama. Stručni saradnik u NTC timu od 2014. godine. Učestvuje u koordinaciji NTC radionica u Novom Sadu i u organizaciji NTC letnjih kampova u Srbiji.

Nemanja Bojanić

Master inženjer tehnologije i student doktorskih studija na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Stručni saradnik NTC tima od 2016. godine. Koautor naučno-popularnog romana u izdanju NTC sistema učenja: Branko i Stanko u svetu atoma. Pored toga, koautor radnog materijala za NTC radionice, kao i dela programa NTC sistema učenja – NTC Science. Koordinator za primenu NTC sistema učenja u radu sa decom školskog uzrasta.

NTC - Naučni tim

Ranko Rajović

Ranko Rajović je specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Saradnik je UNICEF-a za ranu edukaciju i gostujući predavač na fakultetima u nekoliko država. Osnivač Mense Srbije, a inicijator je i jedan od osnivača Mense Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Predsednik Mense Srbije u dva mandata, dugogodišnji član Borda direktora svetske Mense (2000 – 2010) i predsednik Komiteta za darovitu decu svetske Mense (2010 – 2012). Na kongresu Mense International, održanom na Novom Zelandu krajem oktobra 2010. imenovan je za predsednika Komiteta svetske Mense za darovitu decu. Ova počast je usledila posle Rankovog višegodišnjeg bavljenja darovitom decom i programima u vezi sa darovitošću najmlađih. U 2015. godini dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu. Radi na pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji.

Andrea Debeljuh

Docent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. Dobrila iz Pule. Koordinator NTC Istre i NTC Italije. Predaje pedagoške kolegije i kolegije vezane uz darovitost. Njegov naučni interes je područje novih tehnologija i njihov uticaj na razvoj dece. Član Skupštine Udruge Informo, član je upravnog odbora naučne udruge Pietas Julia, Skupštine Udruge European Projects Association i akademski direktor European Academy for education and social research. Putem institucija italijanske manjine u Hrvatskoj i Sloveniji i udruge Informo učestvovao je u izradi i sprovođenju nekoliko naučnih i stručnih projekata. Napisao je dve naučne knjige i koautor je raznih publikacija iz širega područja andragogije, pedagogije i sociologije.

Iva Rajović

Biolog, magistar kognitivne nauke, deo NTC tima od 2012. godine. Bavi se istraživanjima u oblasti neurobiologije i kognitivne nauke, autor je brojnih stručnih radova. Koautor je nekoliko NTC knjiga izdatih u okviru EU projekata Erasmus plus i IPA-CBC. Koordinator NTC programa u Sloveniji i saradnik NTC tima na Pedagoškom Fakultetu u Kopru.

Jelena Davidović Rakić

Jelena je diplomirala psihologiju na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Magistrirala je iz oblasti ljudskih resursa. Doktorirala je na Katedri za psihologiju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Docent je na Filozofskom fakultetu na Katedri za psihologiju Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Istražuje efekte primene NTC Programa u praksi od 2011. godine i autor je više naučnih i istraživačkih radova.