NTC radionice za decu

Najvažnije razdoblje za razvoj mozga i kognitivnih sposobnosti je do dvanaeste godine, a posebno u prvih nekoliko godina života. Po tome je vidljivo koliko je velika uloga i odgovornost roditelja kako bi dete doseglo svoje potencijale. Najdragocenije razdoblje upravo je vreme do polaska u školu jer je tada razvoj mozga najintenzivniji. Na značaj ovog razdoblja ukazuju i mnoga istraživanja u kojima je jasno naznačeno da vreme i trud koji ulažemo u edukaciju deteta u ranom uzrastu ima daleko veći uticaj, nego kad to činimo u kasnijem razdoblju.

NTC radionice za decu su osmišljene od strane autora programa „NTC sistem učenja“. Autor je dr Ranko Rajović, dugogodišnji član Komiteta svetske Mense za darovitu decu. Koautor programa je Uroš Petrović, književnik i autor 12 knjiga iz područja književnosti za decu i mlade. Radionice sprovode sertifikovani predavači (učitelji, vaspitači, stručni saradnici).

Radionice se održavaju tokom školske godine jednom nedeljno, u godini se realizuju 32 radionice s pauzama tokom raspusta. Radionice traju 60 minuta za mini 3, mini 4 i belu grupu, a 90 minuta za ostale grupe jednom nedeljno.  

Ciljevi radionica

 • podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti
 • podsticanje duboke pažnje i koncentracije
 • razvijanje koordinacije pokreta i motorike
 • razvijanje brzine uočavanja i razmišljanja
 • osposobljavanje za povezivanje informacija i zaključivanje (funkcionalno znanje)
 • sticanje samopouzdanja i samostalnosti
 • podsticanje komunikacije i kreativnosti
 • osnaživanje kooperativnosti i timskog duha
NTC workshops - Overall child development

Uzrast dece

Mini 3: 1.3.2020. - 1.9.2020.

U radu sa decom do sedam godina akcenat je na prve dve faze programa, odnosno na Stimulaciji razvoja neuronskih veza i puteva i Stimulaciji razvoja misaonih procesa. Stoga, polaznici Mini 3 grupe će na radionicama, kroz niz aktivnosti koje obuhvataju poligone i pokretne igre, biti u prilici da vežbaju:

 • koordinaciju pokreta,
 • finu motoriku,
 • koordinaciju oko-ruka,
 • refleks,
 • slušnu pažnju,
 • preciznost pokreta,
 • memoriju i
 • grafomotoričke sposobnosti.

Deca će kroz igru i timski rad upoznati simbole, tradicionalnu muziku i obeležja različitih država, osnovne prostorne relacije, relacije veliko/malo, odnos dela i celine, delove tela, biljni i životinjski svet, klasifikacije ukusa, svojstva vode... Navedene pojmove deca će usvajati primenom osnovnih NTC tehnika uz stalan podsticaj da usvojene informacije povezuju kroz procese misaonih klasifikacija, serijacija i asocijacija, kako bi, na taj način, razvijali svoje funkcionalno razmišljanje.

Mini 4: 1.3.2019. - 29.2.2020.

U radu sa decom do sedam godina akcenat je na prve dve faze programa, odnosno na Stimulaciji razvoja neuronskih veza i puteva i Stimulaciji razvoja misaonih procesa. Stoga, polaznici Mini 4 grupe će na radionicama, kroz niz aktivnosti koje obuhvataju poligone i pokretne igre, biti u prilici da vežbaju:

 • koordinaciju pokreta,
 • finu i krupnu motoriku,
 • koordinaciju oko-ruka,
 • refleks,
 • slušnu pažnju,
 • preciznost pokreta,
 • memoriju i
 • grafomotoričke sposobnosti.

Deca će kroz igru i timski rad usvojiti pojam broja i brojevnog niza, upoznaće se sa pojmom skupa i osnovnim geometrijskim oblicima, učestvovaće u govornim vežbama, meriti dimenzije različitih predmeta, saznati šta su to slogovi i kako se vrši analiza i sinteza reči. Pored toga, deca će upoznati simbole, tradicionalnu muziku i obeležja različitih država, osnovne prostorne relacije, relacije veliko/malo, odnos dela i celine, delove tela, biljni i životinjski svet, klasifikacije ukusa, svojstva vode... Navedene pojmove deca će usvajati primenom osnovnih NTC tehnika uz stalan podsticaj da usvojene informacije povezuju kroz procese misaonih klasifikacija, serijacija i asocijacija, kako bi, na taj način, razvijali svoje funkcionalno razmišljanje.

Bela: 1.3.2018. - 28.2.2019.

U radu sa decom do sedam godina akcenat je na prve dve faze programa, odnosno na Stimulaciji razvoja neuronskih veza i puteva i Stimulaciji razvoja misaonih procesa. Stoga, polaznici Bele grupe će na radionicama, kroz niz aktivnosti koje obuhvataju poligone i pokretne igre, biti u prilici da vežbaju:

 • koordinaciju pokreta,
 • finu motoriku,
 • koordinaciju oko-ruka,
 • refleks,
 • slušnu pažnju,
 • preciznost pokreta,
 • memoriju i
 • grafomotoričke sposobnosti.

Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa najpoznatijim bajkama sveta i brzalicama, mapom sveta, državama, njihovim simbolima, tradicionalnom muzikom i obeležjima; kroz aktivnosti na radionici učestvovaće u govornim vežbama, uočavaće sličnosti i razlike između crteža, uviđati prostorne relacije između predmeta, prepoznavaće i imenovati geometrijske oblike, rešavati pitalice putem pretpostavki, pokušaja i grešaka i razvijati svoju kreativnost osmišljavanjem nelogičnih priča i izradom slikovno-asocijativnih prikaza. Pored te dve, polaznici radionica imaće priliku da se upoznaju i sa preostalim osnovnim NTC tehnikama, kao što su NTC pitalice, sakrivene reči u rečenici, paralelne asocijacije koje će ih podstaći da obavljaju misaone procese klasifikacija, serijacija i asocijacija i na taj način razvijaju svoje funkcionalno razmišljanje.

Žuta: 1.3.2017. - 28.2.2018.

U radu sa decom do sedam godina akcenat je na prve dve faze programa, odnosno na Stimulaciji razvoja neuronskih veza i puteva i Stimulaciji razvoja misaonih procesa. Stoga, polaznici Žute grupe će na radionicama, kroz niz aktivnosti koje obuhvataju poligone i pokretne igre, biti u prilici da vežbaju:

 • koordinaciju pokreta,
 • finu motoriku,
 • koordinaciju oko-ruka,
 • refleks,
 • slušnu pažnju,
 • preciznost pokreta,
 • memoriju i
 • grafomotoričke sposobnosti.

Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa poslovicama i izrekama, bajkama sveta i brzalicama, mapom sveta, državama, njihovim simbolima, glavnim gradovima, tradicionalnom muzikom, muzičkim instrumentima i obeležjima tih država; saznaće više o Sunčevom sistemu i planetama koje ga čine, gradovima svoje domovine, značenju saobraćajnih znakova, poznatim pronalazačima i njihovim izumima, karakteristikama godišnjih doba, slavnim kompozitorima i njihovim najpoznatijim kompozicijama, institucijama koje su zastupljene u gradovima i zanimanjima kojima se ljudi bave. Sve navedeno, deca će upoznati primenom NTC tehnika, usput i nenametljivo, a usvojene informacije će se potom iskoristi kako bi se kroz niz pitalica, matematičko-logičkih zadataka i aktivnosti podstaklo i razvijalo funkcionalno razmišljanje kod dece.

Narandžasta: 1.3.2016. - 28.2.2017.

U radu sa decom starijom od sedam godina akcenat je na trećoj fazi programa, odnosno na Stimulaciji razvoja funkcionalnog razmišljanja. Stoga će se u radu sa polaznicima Crvene grupe na radionicama vežbati:

 • nelogične priče,
 • slikovno-asocijativni prikazi,
 • sakrivanje reči u rečenici,
 • NTC pitalice,
 • NTC šifre,
 • NTC rebusi,
 • paralelne asocijacije,
 • misaone klasifikacije i serijacije,
 • konvergentno i divergentno mišljenje,
 • povezivanje i zaključivanje.

Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa državama sveta, njihovim zastavama, simbolima, sa glasovima, slovima i principom formiranja reči, mitološkim bićima, materijalima i različitim oblicima. Saznaće više o odnosu skupa i elemenata skupa, o prostornoj orijentaciji, odnosima između brojeva (veće/manje, parno/neparno, prethodnik/sledbenik), o tome kako se pišu razglednice, kako izgleda lanac ishrane, o tome koje vremenske odrednice postoje i još mnogo toga. Pored toga što će naučiti mnogo novih i zanimljivih stvari, deca će biti ohrabrena da primenjuju NTC tehnike i samostalno kreiraju svoje primere sa ciljem da se osposobe da iste te tehnike primenjuju i svakodnevno, prilikom učenja za školu. Uz sve navedeno, svaka radionica sadržaće i segment NTC fastbrain games, odnosno pokretnih igara, kroz koje će biti povezano razmišljanje uz pokret i segment NTC društvenih igara, koje su osmišljene tako da pomažu intelektualni razvoj dece.

Crvena: 1.3.2015. - 29.2.2016.

U radu sa decom starijom od sedam godina akcenat je na trećoj fazi programa, odnosno na Stimulaciji razvoja funkcionalnog razmišljanja. Stoga će se u radu sa polaznicima Crvene grupe na radionicama vežbati:

 • nelogične priče,
 • slikovno-asocijativni prikazi,
 • sakrivanje reči u rečenici,
 • NTC pitalice,
 • NTC šifre,
 • NTC rebusi,
 • paralelne asocijacije,
 • misaone klasifikacije i serijacije,
 • konvergentno i divergentno mišljenje,
 • povezivanje i zaključivanje.

Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa državama sveta, njihovim zastavama, simbolima, valutama i glavnim gradovima, sa glasovima i podelom glasova na samoglasnike i suglasnike, prirodnim staništima i stanovnicima tih staništa, sa karakteristikama sela i gradova, pojmom skupa i preseka skupova, znakovima interpunkcije, slovima i principom formiranja reči. Saznaće više o nebeskim telima, o tome kako se pišu rimske cifre i koje su osnovne, a koje izvedene boje i kako se one dobijaju, koje vrste reči postoje u maternjem jeziku, a koje su to reči suprotnog značenja, koja su godišnja doba i šta je karakteristično za njih i još mnogo toga. Pored toga što će naučiti mnogo novih i zanimljivih stvari, deca će biti ohrabrena da primenjuju NTC tehnike i samostalno kreiraju svoje primere sa ciljem da se osposobe da iste te tehnike primenjuju i svakodnevno, prilikom učenja za školu. Uz sve navedeno, svaka radionica sadržaće i segment NTC fastbrain games, odnosno pokretnih igara, kroz koje će biti povezano razmišljanje uz pokret i segment NTC društvenih igara, koje su osmišljene tako da pomažu intelektualni razvoj dece a od kojih je jedna igra osmišljena da se pomoću nje deca uče osnovama šaha.

Plava: 1.3.2014. - 28.2.2015.

U radu sa decom starijom od sedam godina akcenat je na trećoj fazi programa, odnosno na Stimulaciji razvoja funkcionalnog razmišljanja. Stoga će se u radu sa polaznicima Crvene grupe na radionicama vežbati:

 • nelogične priče,
 • slikovno-asocijativni prikazi,
 • sakrivanje reči u rečenici,
 • NTC pitalice,
 • NTC šifre,
 • NTC rebusi,
 • paralelne asocijacije,
 • misaone klasifikacije i serijacije,
 • konvergentno i divergentno mišljenje,
 • povezivanje i zaključivanje.

Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa državama sveta, njihovim zastavama, simbolima, sa notnim sistemom, lancem vremena i odnosu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Saznaće više o uglovima i o tome kakvi tipovi uglova postoje; o geometrijskim oblicima i o tome kako se određuje njihov obim; o proizvodnim i neproizvodnim delatnostima; o vrstama linija i odnosima između njih; o uvećanicama i umanjenicama; o procesu kruženja vode u prirodi; o materijalima i proizvodima koji od njih nastaju; o tome kako se čitaju i pišu rimske cifre; o vrstama reči u našem jeziku i o mnogim drugim zanimljivim i korisnim stvarima. Pored toga što će naučiti mnogo novih informacija, deca će biti ohrabrena da primenjuju NTC tehnike i samostalno kreiraju svoje primere sa ciljem da se osposobe da iste te tehnike primenjuju i svakodnevno, prilikom učenja za školu. Tokom radionica, deca će pojedine definicije ili delove lekcija obrađivati uz pomoć predavača. Uz sve navedeno, svaka radionica sadržaće i segment NTC fastbrain games, odnosno pokretnih igara, kroz koje će biti povezano razmišljanje uz pokret i segment NTC društvenih igara, koje su osmišljene tako da pomažu intelektualni razvoj dece, a od kojih je jedna igra osmišljena da se pomoću nje deca uče tablici množenja, a druga da se uče osnovama šaha.

Zelena - 1.3.2013. - 28.2.2014.

U radu sa decom starijom od sedam godina akcenat je na trećoj fazi programa, odnosno na Stimulaciji razvoja funkcionalnog razmišljanja. Stoga će se u radu sa polaznicima Crvene grupe na radionicama vežbati:

 • nelogične priče,
 • slikovno-asocijativni prikazi,
 • sakrivanje reči u rečenici,
 • NTC pitalice,
 • NTC šifre,
 • NTC rebusi,
 • paralelne asocijacije,
 • misaone klasifikacije i serijacije,
 • konvergentno i divergentno mišljenje,
 • povezivanje i zaključivanje.

Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa državama sveta, njihovim zastavama, simbolima, sa vrstama reči i njihovoj funkciji, odnosno službi u rečenici. Saznaće više o gradovima, vodama i istoriji svoje zemlje, o slavnim umetničkim delima i njihovim stvaraocima, o osnovnim geografskim pojmovima, o deljivosti brojeva, o materijalima i proizvodima koji od njih nastaju, i o mnogim drugim zanimljivim i korisnim stvarima. Pored toga što će naučiti mnogo novih informacija, deca će biti ohrabrena da primenjuju NTC tehnike i samostalno kreiraju svoje primere sa ciljem da se osposobe da iste te tehnike primenjuju i svakodnevno, prilikom učenja za školu. Tokom radionica, deca će pojedine definicije ili delove lekcija obrađivati uz pomoć predavača. Uz sve navedeno, svaka radionica sadržaće i segment NTC fastbrain games, odnosno pokretnih igara, kroz koje će biti povezano razmišljanje uz pokret. Dodatno, deca će na svakoj radionici igrati i NTC društvene igre, koje su osmišljene tako da pomažu intelektualni razvoj dece, a od kojih je jedna od igara osmišljena da se pomoću nje deca uče tablici množenja, druga da se pomoću nje uče osnovama šaha, a treća da pomoću nje nauče osnovne hemijske elemente i jedinjenja.

Science: 1.3.2011. - 28.2.2013.

U radu sa decom starijom od sedam godina akcenat je na trećoj fazi programa, odnosno na Stimulaciji razvoja funkcionalnog razmišljanja. Stoga će se u radu sa polaznicima Science grupe na radionicama vežbati:

 • nelogične priče,
 • slikovno-asocijativni prikazi,
 • sakrivanje reči u rečenici,
 • NTC pitalice,
 • NTC šifre,
 • NTC rebusi,
 • paralelne asocijacije,
 • misaone klasifikacije i serijacije,
 • konvergentno i divergentno mišljenje,
 • povezivanje i zaključivanje.


Deca će se kroz igru i timski rad upoznati sa osnovnim pojmovima iz hemije, fizike i biologije, te će tako učiti o atomima i molekulima, hemijskim elementima i jedinjenjima, osnovnim fizičkim veličinama, sistematizaciji živih bića. Saznaće šta su to ugljovodonici i kako se imenuju, šta predstavlja proces nuklearne fuzije, a šta proces nuklearne fisije, upoznaće se sa uređajima kojima se mere različite fizičke veličine i čuti još štošta novo o mnogim zanimljivim i korisnim stvarima iz sveta nauke. Pored toga što će naučiti mnogo novih informacija, deca će biti ohrabrena da primenjuju NTC tehnike i samostalno kreiraju svoje primere sa ciljem da se osposobe da iste te tehnike primenjuju i svakodnevno, prilikom učenja za školu. Tokom radionica, deca će pojedine definicije ili delove lekcija obrađivati uz pomoć predavača. Uz sve navedeno, svaka radionica sadržaće i segment NTC eksperimenta. Eksperimente će izvoditi deca, uz pomoć predavača, a svaki eksperiment će biti propraćen pitanjima, koja će za cilj imati da podstaknu decu da razmišljaju o prirodnim fenomenima i izvode zaključke povezujući znanja iz prirodnih nauka. Dodatno, deca će na svakoj radionici igrati i NTC društvene igre, koje su osmišljene tako da pomažu intelektualni razvoj dece, a od kojih je jedna od igara osmišljena da se pomoću nje nauče osnovni hemijski elementi i principi njihovog vezivanja i stvaranja različitih jedinjenja.

Cene i popusti

Popust je namenjen porodicama koje upišu više dece na radionice, više detalja možete pročitati odabirom svog grada pri dnu stranice.

Faze NTC programa

1. Stimulacija razvoja neuronskih veza i puteva

Ova faza naglašava važnost razvoja motoričkih i grafomotoričkih sposobnosti koje pomažu fizički i intelektualni razvoj dece. Deca kroz niz aktivnosti pronalaze najbolja rešenja za svladavanje prepreka te razvijaju svoju koordinaciju, ali  i osećaj za prostor. U našem školskom sistemu igre poput rotacije, skakanja i grafomotorike nepravedno su zapostavljene na štetu dece i njihovog celokupnog razvoja. Dr Rajović kroz NTC sistem daje jednostavne, učinkovite i nadasve korisne grafomotoričke vežbe koje stimulativno deluju na fizički, a po najnovijim istraživanjima, i mentalni razvoj deteta.
 

2. Stimulacija razvoja misaonih procesa

U drugoj fazi je prikazano nekoliko nivoa, od prepoznavanja apstraktnih pojmova do njihovog povezivanja i veštog baratanja kroz apstraktnu klasifikaciju, serijaciju i asocijaciju. Većina dece spontano prepoznaje apstraktne simbole, ali s vremenom gube interes jer roditelji ne znaju kako da ih povedu na viši nivo koji je izuzetno stimulativan za razvoj misaonih procesa. Upravo NTC pronalazi prelaze na složenije forme apstraktnih klasifikacija i serijacija, što je osnova razvoja matematičke/ logičke inteligencije.

3. Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja

Razvoj funkcionalnog razmišljanja imperativ je hvatanja u korak s obrazovnim sistemom razvijenijih država. NTC podstiče razvoj funkcionalnog razmišljanja uz pomoć zagonetnih pitanja i priča koje deca s radošću rešavaju.
 

Unutrašnji deo sajta

Ukoliko je vaše dete polaznik NTC radionica u nekom od aktivnih NTC centara, možete pristupiti unutrašnjem delu NTC sajta i pregledati materijal dostupan samo našim polaznicima. Kodove za unutrašnji deo sajta ćemo blagovremebno poslati svim roditeljima polaznika NTC radionica školske 2023/2024. godine. 

Lista radionica

NTC radionice se sprovode sledećim gradovima, klikom na grad dobićete više informacija o radionicama u tom gradu, kao i kontakt lokalnog koordinatora.

Srbija

Crna Gora

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Više informacija na sajtu ntchrvatska.com

Slovenija

Više informacija na sajtu ntcslovenija.com

Makedonija

Više informacija na sajtu
ntcucenje.mk

Sjedinjene Američke Države

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram