NTC licence i centri

NTC centar

Ovo je najviši nivo primene NTC programa.

U NTC centrima naš stručni tim organizuje radionice za decu (edukativne, sportske i muzičke). Program koji se sprovodi na radionicama osmišljen je od strane autora Ranka Rajovića i koautora Uroša Petrovića i uniforman je u svim državama u kojima se provodi. Za sada NTC centri postoje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Spisak NTC centara možete pronaći na stranici radionica za decu.

NTC licence

Specijalan program jednogodišnjeg licenciranja privatnih predškolskih i školskih ustanova omogućava svakodnevnu primenu naše metodologije. U saradnji sa NTC stručnim timom, vaspitačima je posle završenog seminara omogućena praktična primena NTC aktivnosti uz uzajamnu saradnju koja obuhvata: supervizijsko praćenje rada, konsultacije, primenu novina i kontrolu kvaliteta primene programa.
Dvosmerna komunikacija i praćenje primera iz prakse daju poseban doprinos stalnom usavršavanju rada sa decom. Uspešna sinergija i zadovoljstvo dece i roditelja, osnovni su preduslovi za produženje licence nakon 12 meseci.

Procedura za dobijanje licence:

  • završen seminar
  • primena programa u praksi, najmanje mesec dana
  • analiza primene programa
  • dobijanje licence