NTC licence i centri

Na mapi možete videti u kojim gradovima postoje aktivni NTC centri i licencirane ustanove.
Uskoro će biti objavljene mape Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.

NTC centar – sprovodi NTC radionice u gradu u saradnji sa autorom NTC programa dr Rankom Rajovićem.

Ukoliko u vašem gradu ne postoji aktivni NTC centar možete popuniti prijavnu formu kako bismo mogli da stupimo u kontakt.

https://forms.gle/h3hAJpDTCjshPeqr5

NTC licenca – ustanova koja samostalno, bez autora Programa, u toku radnog vremena sprovodi NTC program.

Ukoliko želite da Vaša ustanova radi po NTC programu, popunite prijavnu formu kako bismo mogli da stupimo u kontakt. 

https://forms.gle/52cFbA1gVoDfxSCi9

NTC centar

Ovo je najviši nivo primene NTC programa.

U NTC centrima naš stručni tim organizuje radionice za decu (edukativne, sportske i muzičke). Program koji se sprovodi na radionicama osmišljen je od strane autora Ranka Rajovića i koautora Uroša Petrovića i uniforman je u svim državama u kojima se provodi. Za sada NTC centri postoje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Spisak NTC centara možete pronaći na stranici radionica za decu.
NTC centri

NTC licence

Specijalan program licenciranja privatnih ustanova (predškolske ustanove, osnovne škole, škole stranih jezika i škole sporta) omogućava svakodnevnu primenu NTC metodologije tokom trajanja jedne školske/radne godine. U saradnji sa NTC stručnim timom, vaspitačima, učiteljima i stručnim saradnicima je posle završenog stručnog seminara omogućena praktična primena NTC aktivnosti. Uzajamna saradnja obuhvata: supervizijsko praćenje rada, konsultacije, primenu novih aktivnosti i kontrolu kvaliteta primene Programa. NTC licenca može biti osnovnog, srednjeg i višeg nivoa. Dvosmerna komunikacija i praćenje primera iz prakse daju poseban doprinos stalnom usavršavanju rada sa decom. Uspešna sinergija i zadovoljstvo dece i roditelja, osnovni su preduslovi za produženje licence nakon isteka jedne školske/radne godine.

Paket licence bira svaka ustanova prema svojim potrebama. Osnovni nivo NTC licence podrazumeva da je najmanje 51% zaposlenih prošlo NTC stručni seminar, da su stečena potrebana znanja i veštine za primenu NTC programa u praksi i da se poseduje NTC materijal i igare, potreban za rad sa decom. Srednji nivo NTC licence, uz stavke iz osnovnog paketa podrazumeva i superviziju primene Programa u praksi. Viši nivo NTC licence uključuje i veću saradnju sa zaposlenima ustanove kroz organizovanje pokazne aktivnosti kao i pripreme prezentacije za roditelje. 

Procedura za dobijanje licence:

  • završen NTC stručni seminar,
  • primena Programa u praksi, najmanje dva meseca,
  • analiza primene Programa, 
  • izdavanje licence.

 

Državnim ustanovama, čiji zaposleni završe NTC stručni seminar i primenjuju Program u svom radu, nudimo superviziju. Spisak državnih ustanova pod supervizijom, nalazi se u tabeli ispod licenciranih ustanova.

 

Za detaljnije informacije o načinu dobijanja NTC licence, možete nas kontaktirati putem imejla: [email protected]

U daljem tekstu prikazana je tabela ustanova koje imaju NTC licencu. Savetujemo roditeljima da ukoliko žele da upišu svoje dete u ustanovu sa NTC licencom, provere na našem sajtu da li je njihova licenca važeća. Takođe, pri poseti ustanovi, mogu da pogledaju NTC licencu na kojoj su navedena imena zaposlenih koji su završili NTC stručni seminar i primenjuju Program u svom radu. Ovo je posebno važno, zato što mnoge ustanove ističu da rade po NTC programu, ali ako ne poseduju važeću NTC licencu, mi ne garantujemo za kvalitet njihovog rada.

Legenda:

Osnovni nivo NTC licence - jedna zvezdica
Srednji nivo NTC licence - dve zvezdice
Najviši nivo NTC licence - tri zvezdice
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram