NTC rana stimulacija

NTC centri Beograd i Novi Sad organizuju edukaciju za roditelje:

Rana stimulacija, prednosti i značaj

Ideja je da se roditeljima ukaže na značaj i neophodnost pravilne rane stimulacije u cilju razvijanja motoričkih i kognitivnih sposobnosti deteta. Namenjena je trudnicama i roditeljima dece do 3 godine starosti.

Obuka traje 6 dana, u toku jednog dana radi se 2 x 45 min radionice + 30 minuta konsultacije + 15 minuta pauza. Tokom obuke roditelji će imate predavanja, radionice i konsultacije, a po potrebi i izradu domaćih zadataka. Na završetku obuke, radi se test i dobija potvrda o završenoj edukaciji.

U realizaciji učestvuju autor NTC programa Ranko Rajović i stručni saradnici Marija Miletić, Anica Jezdić i Marina Ilić.

Program je zasnovan na najnovijim saznanjima iz neurofiziologije. Podrazumeva podučavanje roditelja, koji će stečeno znanje primeniti u svakodnevnim aktivnostima i tako pružiti detetu dragocenu pomoć u odrastanju.

Program obuhvata predstavljanje naučnih dokaza, pozitivnih i negativnih primera, saznanja i iskustava autora, praktičnih saveta i vežbi. Sve ovo imaće efekte i na same učesnike, a svoja nova iskustva primenjivaće na svojoj deci.

Plan realizacije

I deo - Razvoj detetovih potencijala (Ranko Rajović)
II deo - Imunitet i ishrana (Marija Miletić i Danka Todorović)
III deo - Dobar start (Anica Jezdić i Marina Ilić)
IV deo - Moć komunikacije (Anica Jezdić i Marina Ilić)
V deo - Kroz igru u svet 1 (Anica Jezdić i Marina Ilić)
VI deo - Kroz igru u svet 2 (Anica Jezdić i Marina Ilić)

Prijave i informacije

Cena edukacije je 8.000,00 dinara za svih 6 radionica.

Više informacija: 
[email protected]

Broj učesnika je ograničen.
Prijava

Opširnije o programu

I deo – Razvoj detetovih potencijala

 • Značaj genetike i okruženja na razvoj inteligencije.
 • Greške roditelja, primitivni refleksi, igre koje usporavaju ili oštećuju razvoj deteta.
 • Igre koje stimulišu razvoj ukupnih sposobnosti deteta, razvoj matematičko logičkog razmišljanja.
 • Primeri iz prakse, radionice

II deo – Imunitet i ishrana

 • Veza majke i bebe kao faktor razvoja i zdravlja deteta
 • Kada se rodi beba, rodi se i mama i porodica.
 • Kako se povezujemo? Šta je to primarna simbioza? Koliko bliskošću i putem maminog mleka formiramo i negujemo bebin imunitet i njen kapacitet budućeg odgovora na stresore, imajući u vidu nova naučna saznanja da se začetak hroničnih nezaraznih bolesti nalazi upravu u ranom detinjstvu?
 • Šta sve utiče na imunitet deteta
 • Dojenje – Da dojenje bude bajka(tehnike, uspostavljanje laktacije, prevencija mastitisa, bebine potrebe, prestanak laktacije)

III deo – Dobar start

 • Prenatalna stimulacija. Kada i kako? Koliko i zašto?
 • Okruženje za bebu i njegov uticaj na razvoj
 • Šta je zajedničko za sve obogaćene sredine?
 • Stimulacija tokom svakodnevnih aktivnosti
 • Ne učite bebu, igrajte se i istražujte zajedno
 • Roditelj – najvrednija igračka

IV deo – Moć komunikacije

 • Rana komunikacija, uticaj na kognitivni i socio-emocionalni razvoj
 • Roditeljsko isčitavanje bebinih poruka
 • Put od slučajne do namerne komunikacije
 • Neverbalna komunikacija. Kako? Zašto?
 • Šta je govor usmeren na dete?
 • Podsticanje govorno – jezičkog razvoja, saveti za stimulaciju
 • Povezanost motorike i govora

V i VI deo – Kroz igru u svet

 • Uticaj motorike na kognitivne veštine, saveti i primeri
 • Igra kao sredstvo učenja
 • Prekretnice u razvoju
 • Motorika i koordinacija pokreta, igre
 • Od fine motorike do grafomotorike, saveti za stimulaciju
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram