NTC Sport

Autor programa NTC sistem učenja dr Ranko Rajović je u saradnji sa KK Partizan osmislilo koncept NTC sportskih radionica. Najvažniji period za razvoj mozga je od treće do desete godine, a motorika predstavlja značajan segment ukupnog razvoja. Specifičnim vežbama, inovativnim metodama, integracije senzomotornih i asocijativnih regija mozga podstiče se razvoj kako motoričkih tako i kognitivnih sposobnosti.

Termini

uzrast dece od 5 do 6,5 godina

Subota 9-10 časova

uzrast dece od 6,5 do 8 godina

Subota 9-10:30 časova

Lokacija

Štark Arena

Cena i popusti

Polugodište traje 16 treninga, treninzi se odvijaju jednom nedeljno u trajanju od 60 minuta za mlađu grupu (5-6,5 godina) i 90 minuta za stariju grupu (6,5-8 godina). Cena ciklusa iznosi 12.000,00 dinara i plaća se u 4 rate od po 3.000,00 dinara.

Deca koja idu na redovne NTC radionice imaju popust na NTC sport i umesto 3.000 dinara, cena rate za njih je 2.600,00 dinara (celo polugodište 10.400,00 dinara).

Porodice koje upišu više dece na NTC sport, plaćaju za prvo dete 3.000,00 dinara, a za svako naredno 2.600,00 dinara.

Popusti se ne sabiraju, tako da ako više dece iz jedne porodice idu i na NTC redovne radionice i na sport cena ostaje 2.600,00 dinara.