NTC u Srbiji

Legenda

NTC centar

NTC centar predstavlja najviši nivo primene NTC programa. Radionice za decu, osmišljene od strane autora i koautora programa, izvode se isključivo u NTC centrima i sprovode ih obučeni NTC predavači po tačno definisanom planu i programu.

NTC licencirana ustanova

NTC licencirana ustanova je ustanova čiji zaposleni su prošli NTC obuku i naučeno primenjuju u radu sa decom. Zaposleni imaju redovne konsultacije sa NTC stručnim timom. Licencirana ustanova ne sprovodi NTC radionice.