Međunarodna konferencija “NOVI IZAZOVI U EDUKACIJI” – najava

logoi

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U SLOVENIJI
“NOVI IZAZOVI U EDUKACIJI”
21. – 23. 10. 2016.

PRIJAVA

ORGANIZATORI

Pedagoški fakultet iz Kopra /Slovenija/ 1
Centar za socijalnu pedagogiju /Slovenija/ 2
Agencija NTC /Srbija/ 3
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak /Srbija/ 4

SUORGANIZATORI

Društvo direktora Srbije
Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ Čačak 5

PROGRAMSKI ODBOR

Mitja Krajnčan1, (Pedagoški fakultet, Kopar, Slovenija);  Milan Matijević2 (Učiteljski fakultet, Zagreb), Ranko Rajović3, (NTC agencija, Novi Sad);  Gorica Stanojević4, (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Čačak);  Suzana Simeunović5, (Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“, Čačak); Tanja Spasović, (Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“, Čačak).

ORGANIZACIONI ODBOR

Mitja Krajnčan, Milan Matijević, Ranko Rajović, Gorica Stanojević, Ivan Vujović, Ljiljana Vojinović, Iva Rajović, Jelena Rackov, Tanja Spasovic i Marina Ilić

 

AGENDA KONFERENCIJE

21. oktobar 2016. (PETAK)

Od 14 do 19 časova (dolazak gostiju)
Od 20 do 21 (večera)

22. oktobar  2016. (SUBOTA)

8-9:30h Dolazak i smeštaj gostiju
8:30 – 9:45h Registracija
10:00 UVOD, POZDRAVNI GOVORI
10:30 PLENARNA PREDAVANJA
10:30- 11:30 Ranko Rajović1 (60 min)
11.30-12:00 PAUZA
12:00 – 13:00 Prof. Milan Matijević, Učiteljski fakultet ZG i Prof. Mitja Krajnčan 1
13:00 – 13:30 DISKUSIJA (Mitja Krajnčan, Milan Matijević, Ranko Rajović)
13:30 – 15:00 RUČAK
15:30 – 17:30 IZLAGANJE RADOVA
Conference room 1 (moderator Mitja Krajnčan i Milan Matijević)
Conference room 2 (moderator Ranko Rajović , Gorica Stanojević, Suzana Simeunović)
20:00 VEČERA

23. oktobar 2016.  (NEDELJA)

9:00 – 10:00 Uroš Petrovic, NTC učenje/zagonetne priče
10:00 – 11:30
Conference room 1 (moderator Mitja Krajnčan)
Conference room 2 (moderator Ranko Rajovic).
11:30 PAUZA
11:30 – 12:30 Okrugli sto, zaključci konferencije
12:30 – 14:00 RUČAK

 

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

TEMATSKE OBLASTI

 • Predškolsko obrazovanje    * Osnovno obrazovanje    *Srednje obrazovanje
 • Rad sa decom sa smetnjama u razvoju, specijalna rehabilitacija i socijalna pedagogija
 • Visoko obrazovanje
 • Obrazovna tehnologija
 • Evropska iskustva
 • Učenički i studentski standard
 • Učenje u ambijentalnim uslovima
 • Profesionalni razvoj nastavnika
 • Celoživotno  učenje
 • Medjunarodna saradnja

VAŽNI DATUMI

 • Rok za prijavu na konferenciju je 4. oktobar
 • Rok za dostavljanje radova je 4. oktobar 2016. godine.
 • Obaveštenje da je rad prihvaćen 7. oktobar 2016. godine.
 • Rok za uplatu kotizacije: 10. oktobar 2016. godine.

INFORMACIJE O RADOVIMA

Predvidjeno je nekoliko tematskih uvodnih saopštenja. Teme radova treba da odgovaraju tematskim oblastima skupa. Obim rada je minimalno tri, a maksimalno šest stranica. Radovi se recenziraju od strane Programskog odbora.

Rad mora biti napisan tako da zahteva pisanje konferencijskih radova, kako bi svi radovi u Zborniku bili izjednačeni po strukturi. Radovi se pišu u WORD dokumentu, font TIMES NEW ROMAN, velicina 11. Razmak margine na stranici levo i gore je 3 cm, a desno i dole je 2,5 cm.

TEORIJSKI RADOVI

 • Sažetak na dva jezika. Na jeziku učesnika konfenrencije (slovenački, srpski, hrvatski) i na engleskom jeziku /maksimalno 150 reči/
 • Ključne reči isto na dva jezika
 • Uvod
 • Glavni deo rada /svrha teorijskog istraživanja, analiza i osnovni problem, izvori podataka, glavni argumenti i obrazloženja, interpretacije- mogu i funkcionalni podnaslovi/..
 • Zaključak/zaključci
 • Literatura

EMPIRIJSKI RADOVI

 • Sažetak
 • Ključne reči
 • Uvod – problem, teorijski, empirijski..
 • Metodologija
 • Rezultati
 • Zaključci/zaključak
 • Literatura

DA BI RADOVI BILI PRIHVAĆENI NA KONFERENCIJI “Novi izazovi u edukaciji”, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

 • da su ispoštovani predviđeni rokovi za prijavu radova;
 • da je rad napisan u skladu sa priloženim uputstvom;
 • da je rad pozitivno recenziran;
 • da je uplaćena predvidjena kotizacija;

Rad se piše na jeziku učesnika, osim sažetka i ključnih reči koje pored osnovnog moraju biti napisana na engleskom jeziku.
Radove slati na adresu [email protected], [email protected], [email protected].

IZLAGANJE RADOVA

Službeni jezici konferencije su engleski i jezici učesnika konferencije.

KOTIZACIJA

Kotizacija iznosi 150 eura.  Uplaćena kotizacija obezbedjuje učešće na Konferenciji,materijal, Zbornik radova i CD u kojima su dati radovi koji se saopštavaju na Konferenciji, kao i osveženje tokom dva dana  /kafa, voda, sok/

SMEŠTAJ I PREVOZ

Konferencija “Novi izazovi u edukaciji”, održaće se od 21. do 23. 10 2016. godine u Sloveniji u Termama Čatež u Čatežu. Hotel je 132 EUR po osobi (66 EUR po danu) za pun pansion + 3 EUR turistička taksa.  Smeštaj u dvokrevetnim sobama. Rezervacije i  uplata na  račun Agencije za edukaciju NTC. Sve informacije na broj 064 6424132.

PREVOZ – povratna karta  25 EUR  iz Beograda i Sremske Mitrovice (postoji mogućnost da prevoz bude i iz Čačka, a cena za prevoz iz Čačka je 30 EUR). Sve informacije na broj 064 6424132.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU

 • Platilac: Ime i prezime, adresa
 • Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju “Izazovi u edukaciji”
 • Primalac: Agencija za konsalting NTC – školica, Bačka Palanka
 • Iznos: 310 eura (gornji kurs NBS na dan uplate)
 • Račun primaoca: 250210000147578010

OBAVEZNO UPISATI USTANOVU u Poziv na broj: Grad i naziv ustanove
UKOLIKO NISTE ZAPOSLENI UPISITE Grad i ime i prezime
(Npr: Novi Sad OŠ Đorđe Natošević ili Bačka Palanka PU Mladost)

INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU

Formular za prijavu možete preuzeti od Ivana Vujoviča (RC ČAČAK), putem emaila [email protected] ili na broj telefona 032 320 100 ili na sajtu www.rc-cacak.co.rs

Kontakti za dodatna pitanja

 1. Informacije u vezi sa pisanjem radova – Gorica Stanojević, 032 320 100 i 064 642 4132, e-mail: [email protected], [email protected] ili Suzana Simeunović 0648510634, e-mail: [email protected].
 2. Informacije u vezi sa uplatom kotizacije – Ivan Vujović, 032 320 100, [email protected].
 3. Informacije u vezi sa smestajem – Ljiljana Vojinović, 320 100, [email protected].
 4. Informacije u vezi sa prevozom – Gorica Stanojević, 032 320 100 i 064 642 4132, e-mail: [email protected][email protected].

PRIJAVA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram