NTC sistem učenja

Primarna uloga NTC programa je upotreba novih otkrića iz područja neuronauke u učionicama i u svakodnevnom životu. Program NTC učenja je sastavljen iz različitih aktivnosti i igara za decu, koje se temelje na saznanjima o razvoju i radu mozga i koje, kako mnoga istraživanja pokazuju, imaju pozitivan efekat na razvoj mozga u periodu kada je to najvažnije, u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, od rođenja, pa do približno desete godine starosti. Igra kao unutrašnja motivacija deteta je ključni faktor NTC programa.

NTC program karakterišu tri faze sprovođenja. Sastavni deo prve faze su evolutivno podržavajuće aktivnosti koje podrazumevaju kompleksne motoričke aktivnosti uključujući finu motoriku, dinamičku akomodaciju oka, rotaciju, ravnotežu, i kretanje. Drugu fazu NTC programa karakterišu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije, dok treća faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja, kao i funkcionalnog znanja. Sve tri faze NTC programa se sprovode kroz igru, koja kao intrinzična potreba deteta predstavlja ključni faktor sprovođenja NTC programa. Ove tri faze sjedinjuju senzo-motorni i kognitivni razvoj deteta.

NTC program se od 2008. godine sprovodi u Republici Srbiji, a od tada je počeo da se širi i van granica Evrope. Danas se NTC program se sprovodi u 17 država Evrope, a akreditovan je od strane Ministarstva obrazovanja u 7 država (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Češka, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina). U drugim državama, sprovodi se u saradnji sa obrazovnim institucijama (Italija, Grčka, Švedska, Island, Mađarska, Rumnija, Bugarska, Švajcarska, Slovačka i Poljska, Sijera Leone).
Unicef panel - child development and the games that might damage it
Predavanje dr Ranka Rajovićan sa UNICEF konferencije na temu aktivnosti koje usporavaju ili oštećuju razvoj deteta.
Jedan dan NTC kampa
Evo kako nam je bilo 2018. godine na letnjim NTC Kampovima. Video prikazuje delić atmosfere sa NTC kampa na Gučevu.

Ako ste roditelj

Seminar za roditelje

Ukoliko ste roditelj i želeli biste više da naučite o NTC sistemu učenja, steknete znanja koja svakodnevno možete da primenite u odgoju vaše dece možete se prijaviti na naš seminar. Roditeljima nudimo adaptiranu verziju seminara za vaspitače, učitelje i stručne saradnike. Seminar traje 4 x 45 minuta (izveden u 2 bloka po 90 minuta). Seminar najčešće organizujemo u većim gradovima, ali ako postoji zainteresovanost grupe od 25-30 roditelja u određenom mestu, postoji mogućnost da u tom mestu održimo seminar.

Radionice za decu (3 do 12 godina)

Ukoliko biste želeli da Vaše dete stekne kreativan i otvoren pristup razmišljanju i učenju, kao i da pridobije praktične tehnike koje razvijaju potencijale za učenje, možete ga upisati na NTC radionice. Radionice se održavaju tokom školske godine jednom nedeljno, u godini se realizuju 32 radionice s pauzama tokom raspusta. Radionice traju 60 minuta za mini 3, mini 4 i belu grupu, a 90 minuta za ostale grupe jednom nedeljno. 

Kampovi za decu (6 do 12 godina)

Autori programa dr Ranko Rajović i Uroš Petrović s predavačima NTC tima kreirali su program NTC kampa. Na njemu decu ohrabrujemo na učenje kroz igru i istraživanje. Kamp omogućava deci da upoznaju svet oko sebe, unapređuju međusobnu komunikaciju, usvajaju znanja o prirodi i snalaženje u njoj, jačaju istraživački duh i fizičke veštine.
Pročitaj višeSmanji

Ako radite u vrtiću ili školi

Seminar

Učiteljima, vaspitačima i stručnim saradnicima nudimo dvodnevni seminar u ukupnom trajanju 8-10 školskih časova. Na seminaru se obradjuju teme o razvoju sposobnosti za učenje, o značaju rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti, praktične aktivnosti tokom kojih učesnici ovladavaju NTC tehnikama.

Nakon seminara, imate na raspolaganju 3 meseca online konsultacija, tokom kojih šaljete primere primene programa, mi dajemo sugestije i šaljemo vam nove primere.

Seminar izvodi autor programa Ranko Rajović sa stručnim timom.
Postoji i treći deo seminara (primeri programa iz prakse i dodatne radionice) koji je namenjen školama i vrtićima koji žele dodatnu edukaciju. Ovaj deo seminara sprovodi jedan od članova stručnog tima (4 x 45 minuta). Za seminar se možete prijaviti i pojedinačno i kao institucija.

NTC licenca i centar

Privatnim predškolskim i školskim ustanovama nudimo mogućnost jednogodišnjeg licenciranja. NTC licenca omogućava svakodnevnu primenu naše metodologije uz uzajamnu saradnju sa našim timom. Uspešna primena programa je osnovni preduslov za produženje jednogodišnje licence. Roditelji putem naše stranice imaju dostup do liste ustanova koje poseduju NTC licencu.

Najviši nivo primene NTC programa predstavlja NTC center. NTC centar može da postane svaka ustanova koju naš tim za to ovlasti. U NTC centrima obučeni tim organizuje standardizovane radionice za decu osmišljene od strane autora programa i našeg stručnog tima. Za sada NTC centri postoje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji.
Pročitaj višeSmanji
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram