NTC zimski kampovi

Zimski NTC kamp je održan od 9. do 13. januara 2022. na Fruškoj gori.

Planina Fruška gora

Fruška gora, nekadašnje ostrvo Panonskog mora, pripada ostrvskim, starim gromadnim planinama. Pružajući se u pravcu zapad–istok, dužine oko 80 kilometara i širine 15 kilometara, sa najvišim vrhom od 539 metara – Crvenim čotom, Fruška gora predstavlja dominantnu orografsku celinu Panonske nizije. Fruškogorski planinski venac s istoka i severa ograničavaju aluvijalne ravni Save i Dunava, a sa juga i zapada sremske lesne zaravni. Rimljani su je nazivali Alma Mons, što znači „plodna gora”, a današnji naziv potiče od starog slovenskog etnonima Frug, sinonima za Franke, što imenu daje značenje „planina Franaka”. Zbog burne geološke prošlosti, pravoj riznici fosilne flore i faune u svojim sedimentima, mnogobrojnim retkim predstavnicima biljnog i životinjskog sveta koji obitavaju na ovom području, kao i neprocenjivoj kulturno-istorijskoj baštini, Fruška gora je još 1960. proglašena nacionalnim parkom prirode.

Program NTC zimskog kampa - Fruška gora (9-13.1.2022.)

1.  Dan (9.1.2022.)

 • Sopstveni prevoz do Andrevlja i dolazak oko 12h. Smeštaj po sobama u odmaralištu.
 • Ručak
 • Početak programa u skladu sa predviđenim aktivnostima NTC zimskog kampa 2022.
 • Užina
 • Večera
 • Noćenje

2.–4. Dan: Boravak na bazi 4 punih pansiona (detaljan dnevni plan u nastavku

programa).

5. Dan (13.1.2022.)

 • Doručak
 • Aktivnosti u skladu sa predviđenim aktivnostima NTC zimskog kampa 2022.
 • Ručak
 • Užina
 • Dolazak po decu i odlazak sa Andrevlja oko 17h.

Predviđene aktivnosti na NTC kampu (9-13.1.2022.)

SatnicaAktivnosti
8:00 – 8:30Jutarnje aktivnosti
8:30 – 9:30Doručak
9:30 – 11:30NTC radionica
11:30 – 12:00Odmor – užina
12:00 – 13:30Planinarenje
13:30 – 14:30Ručak
14:30 – 15:00Odmor
15:00 – 16:30NTC poligon
16:30 – 17:00Užina
17:30 – 18:30NTC radionica*
18:30 – 19:15Sport/slobodno vreme
19:30 – 20:30Večera
20:30 – 21:30Večernje aktivnosti**

*U zavisnosti od termina NTC kampa, moguće su sledeće radionice u popodnevnim satima: Rukotvorine,, Likovne radionice, NTC društvene igre, NTC turniri...

**U zavisnosti od termina NTC kampa, moguće su sledeće večernje aktivnosti: Veče talenata, NTC takmičenja, Noćne šetnje.

Kako nam je bilo ranijih godina na kampu:

NTC kamp 2022 - Fruška gora
NTC kamp 2021 - Gučevo
NTC himna - NTC kamp 2020
NTC kamp 2019 - Slobodno vreme
NTC kamp Gučevo 2018
Jedan dan NTC kampa, Gučevo 2018
NTC Kamp Gučevo 2017.
NTC Sistem Učenja
NTC Kamp Gučevo 2015.
NTC kamp - Kopaonik 2016.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram