NTC zimski kampovi

Lokacija: Fruška gora - Andrevlje, kongresni centar - CePTOR Andrevlje

Termin: 09 - 13.01.2022. (4 noćenja)

Uzrast dece: 6 - 9 godina

Cena NTC zimskog kampa: 30.000,00 RSD

Cena obuhvata:

 • Najam izabranog smeštaja u KC “Ceptor” na bazi 4 punih pansiona (5 obroka) u višekrevetnim sobama
 • Ručak i užinu poslednjeg dana kampa
 • 24h lekarski nadzor
 • Osiguranje
 • Obezbeđen radni materijal (radne sveske, rekvizite, materijal za radionice itd.)
 • Obrazovni NTC program (svaki dan 2 NTC radionice i NTC poligon)
 • Organizovane aktivnosti tokom celog dana

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Dodatne i individualne troškove
 • Prevoz do Andrevlja
 • Prevoz sa Andrevlja

 

Prevoz

 • Prevoz na i sa kampa nije organizovan

 

Popusti

 • Ako dvoje dece iz iste porodice ide na kamp, za drugo dete popust je 3.000,00 RSD.
 • Ako troje dece iz iste porodice ide na kamp, za treće dete popust je 7.000,00 RSD.

 

Plaćanje

Omogućeno je plaćanje u više mesečnih rata u zavisnosti od datuma prijave. Celokupan iznos za NTC kamp mora biti izmiren pre dolaska na Andrevlje.

Smeštaj Andrevlje:

http://ceptor-andrevlje.rs/

 

U nastavku se nalazi se ponuda za NTC zimski kamp. Nakon prijavljivanja, dobićete potvrdu o uspešnoj prijavi, a zatim i svu propratnu dokumentaciju.

Prijavna forma

Program putovanja

Agencija za edukaciju NTC sistem učenja ove zime organizuje rekreativno obrazovni kamp u prirodi za decu na Fruškoj gori. Prepoznatljiva NTC metodologija omogućava deci učenje kroz igru i istraživanje. Naš cilj je da podstičemo razvoj veština, znanja i emocija koje se u svakodnevnom životnom ritmu usporeno razvijaju ili sasvim zapostavljaju.

Planina Fruška gora

Fruška gora, nekadašnje ostrvo Panonskog mora, pripada ostrvskim, starim gromadnim planinama. Pružajući se u pravcu zapad–istok, dužine oko 80 kilometara i širine 15 kilometara, sa najvišim vrhom od 539 metara – Crvenim čotom, Fruška gora predstavlja dominantnu orografsku celinu Panonske nizije. Fruškogorski planinski venac s istoka i severa ograničavaju aluvijalne ravni Save i Dunava, a sa juga i zapada sremske lesne zaravni. Rimljani su je nazivali Alma Mons, što znači „plodna gora”, a današnji naziv potiče od starog slovenskog etnonima Frug, sinonima za Franke, što imenu daje značenje „planina Franaka”. Zbog burne geološke prošlosti, pravoj riznici fosilne flore i faune u svojim sedimentima, mnogobrojnim retkim predstavnicima biljnog i životinjskog sveta koji obitavaju na ovom području, kao i neprocenjivoj kulturno-istorijskoj baštini, Fruška gora je još 1960. proglašena nacionalnim parkom prirode.

Program NTC zimskog kampa - Fruška gora (9-13.1.2022.)

1.  Dan (9.1.2022.)

 • Sopstveni prevoz do Andrevlja i dolazak oko 12h. Smeštaj po sobama u odmaralištu.
 • Ručak
 • Početak programa u skladu sa predviđenim aktivnostima NTC zimskog kampa 2022.
 • Užina
 • Večera
 • Noćenje

2.–4. Dan: Boravak na bazi 4 punih pansiona (detaljan dnevni plan u nastavku

programa).

5. Dan (13.1.2022.)

 • Doručak
 • Aktivnosti u skladu sa predviđenim aktivnostima NTC zimskog kampa 2022.
 • Ručak
 • Užina
 • Dolazak po decu i odlazak sa Andrevlja oko 17h.

 

Predviđene aktivnosti na NTC kampu (9-13.1.2022.)

SatnicaAktivnosti
8:00 – 8:30Jutarnje aktivnosti
8:30 – 9:30Doručak
9:30 – 11:30NTC radionica
11:30 – 12:00Odmor – užina
12:00 – 13:30Planinarenje
13:30 – 14:30Ručak
14:30 – 15:00Odmor
15:00 – 16:30NTC poligon
16:30 – 17:00Užina
17:30 – 18:30NTC radionica*
18:30 – 19:15Sport/slobodno vreme
19:30 – 20:30Večera
20:30 – 21:30Večernje aktivnosti**

 

*U zavisnosti od termina NTC kampa, moguće su sledeće radionice u popodnevnim satima: Rukotvorine,, Likovne radionice, NTC društvene igre, NTC turniri...

**U zavisnosti od termina NTC kampa, moguće su sledeće večernje aktivnosti: Veče talenata, NTC takmičenja, Noćne šetnje.

 

 

Kako nam je bilo ranijih godina na kampu:

NTC kamp 2021 - Gučevo
NTC himna - NTC kamp 2020
NTC kamp 2019 - Slobodno vreme
NTC kamp Gučevo 2018
Jedan dan NTC kampa, Gučevo 2018
NTC Kamp Gučevo 2017.
NTC Sistem Učenja
NTC Kamp Gučevo 2015.
NTC kamp - Kopaonik 2016.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram